Dé vacaturesite voor flexijobs in Vlaanderen | Plaats GRATIS vacatures

65 beschikbare flexi-jobs voor jou


Dé hotspot voor flexi-jobs 

Zoek je flexi-jobbers? Plaats GRATIS vacatures op dé vacaturesite voor flexijobs in Vlaanderen. Zoek je een toffe flexi-job? Zoek in onze database Of plaats een jobalarm en ontvang nieuwe jobs snel in je mailbox. Met +30.000 bezoekers per maand zijn we dé hotspot voor flexi-jobs in Vlaanderen. Lees onze FAQ.

Zoek je een flexi-job in de horeca? Kijk dan zeker ook op onze partnersite: horeca-team.be.

voor flexi-jobs I flexijob I flexjobs I vacature
voor flexi-jobs I flexijob I flexjobs I vacature

Op zoek naar horeca-jobs?

Bezoek onze GRATIS partnersite www.horeca-team.be, de nieuwe jobsite voor horeca jobs

 


Solliciteer online voor een flexi-job*

* Registreren is niet nodig. Maar met een gratis registratie kan je je sollicitaties zelf beheren, favoriete werkgevers volgen en flexijobs op maat ontvangen per mail.

 Wat zijn flexijobs?

Met deze maatregel van de wetgever kunnen bepaalde werknemers én gepensioneerden tegen gunstige voorwaarden bijverdienen. Werkgevers kunnen hierdoor op een flexibele en voordelige manier extra personeel  inzetten tijdens piekmomenten.

 • Wie bijklust in een flexijob, betaalt op deze extra inkomsten geen belastingen of sociale bijdragen. Het brutoloon is dus het nettoloon. De flexi-jobwerknemer bouwt bovendien sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie …) op.
 • De werkgever betaalt een verlaagd tarief van 25 procent werkgeversbijdragen boven op het loon van de werknemer.

De regeling bestaat sinds 2015 in de horecasector. Sinds januari 2018 zijn ze ook toegestaan in de detailhandel en kunnen ook gepensioneerden in flexi-jobs werken.

Wie mag werken als flexi-jobber?

 • Werknemers die al minstens 4/5 werken voor een of meerdere andere werkgevers dan de flexi-jobwerkgever. Concreet moeten ze in het derde kwartaal dat aan het werk in de flexi-job voorafgaat, minstens 4/5 voor die andere werkgever(s) hebben gewerkt. De flexi-job mag niet samenvallen met een periode van verbrekingsvergoeding of ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever bij wie de flexi-job wordt uitgeoefend.
 • De flexi-jobber mag niet in een opzeggingstermijn zitten.
 • Gepensioneerden die 65 jaar of ouder zijn op het moment dat hij/zij start als flexi-jobber. Is de gepensioneerde nog geen 65, dan mag hij/zij pas als flexi-jobber aan de slag als hij al gepensioneerd was op het einde van het tweede kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal van de tewerkstelling.
 • Zelfstandigen komen niet in aanmerking voor een flexi-job
 • Net zoals andere ambtenaren mag ook onderwijzend personeel na de uren een flexi-job aannemen. Leerkrachten zonder vaste benoeming – de zogeheten contractuelen – zijn tijdens de zomervakantie officieel werkzoekend, zelfs al ontvangen ze een uitgesteld loon. Het gevolg: drie kwartalen later (in april, mei en juni van het daaropvolgende jaar) mogen ze niet werken als flexi-jobber. Vanaf 2019 telt de RSZ de zomervakantie daarom mee als gewerkte dagen. Dit jaar nog niet, maar met de nodige bewijsstukken kan uw medewerker een individuele toestemming krijgen van de RSZ.
 • Werknemers die onder de SWT-regeling (het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag) vallen, mogen in geen geval bijklussen, dus ook niet als flexi-jobber.

Concrete flexijob voorbeelden

Wie gepensioneerd is op het einde van het 2de kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van de nieuwe tewerkstelling kan als flexi-jobber aan de slag:
 • Om bv. op 1 januari 2019 te beginnen in je flexi-job statuut moet je dus voor oktober 2018 met pensioen gegaan zijn.

Werknemers moeten in het derde kwartaal dat aan het werk in de flexi-job voorafgaat, minstens 4/5 voor een andere werkgever(s) hebben gewerkt.

 • Om bv. in oktober, november, december 2018 te kunnen werken als flexi-jobber moet je minstens 4/5 gewerkt hebben in januari, februari, maart 2018 (bij een andere werkgever).

Aan de voorwaarde moet dus elk kwartaal opnieuw voldaan worden.

In welke sectoren kan ik flexi-jobben

In het begin was een flexijob enkel voorbehouden voor de horecasector. Sinds 1 januari 2018 kan ook de detailhandel (kleinhandel) flexi-jobs aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld: supermarkten, slagers, bakkers, kledingszaken, kappers,…. 

Flexijobs zijn uitsluitend bestemd voor werkgevers van volgende sectoren/paritaire comités:

 • (banket)bakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij (P.C. 118.03);
 • handel in voedingswaren (P.C. 119);
 • zelfstandige kleinhandel (P.C. 201);
 • kleinhandel in voedingswaren (P.C. 202);
 • middelgrote levensmiddelenbedrijven (P.C. 202.01);
 • horeca (P.C. 302);
 • grote kleinhandelszaken (P.C. 311);
 • warenhuizen (P.C. 312);
 • kappersbedrijf en schoonheidszorgen (P.C. 314);
 • uitzendsector, voor zover de uitzendarbeid wordt verricht bij een gebruiker die ressorteert onder één van de voorgaande paritaire (sub)comités.

Voor de horecasector is er op niveau individuele werkgever geen link met het geregistreerd kassasysteem. Ook werkgevers die geen geregistreerd kassasysteem (moeten) gebruiken kunnen beroep doen op flexijobs.

Bekijk alle categorieën op onze website

Wie is aansprakelijk voor het naleven van de wetgeving?

De verantwoordelijkheid over het flexi-jobstatuut ligt volledig bij de werkgever. Schakelt hij iemand in die niet aan alle spelregels voldoet, dan krijgt hij sancties.

Heb je een overeenkomst nodig voor een flexi-job?

Voorafgaand aan de indiensttreding moet je een raamovereenkomst ondertekenen met een aantal verplichte vermeldingen over de job. Een bijkomende schriftelijke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een specifieke taak is niet verplicht, je mag dat ook mondeling afspreken. Je werkgever houdt je prestaties en aanwezigheid bij via een Dimona.

Opmerking: wanneer de werknemer een uitzendkracht is, moet er geen raamovereenkomst worden gesloten. De hieronder opgesomde vermeldingen moeten in dit geval in de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid opgenomen worden.

De flexi-jobarbeidsovereenkomst moet steeds gesloten worden voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk. De reden hiervoor is dat telkens per kwartaal nagegaan moet worden of de werknemer nog aan de voorwaarden voldoet.  Een arbeidsovereenkomst voor een langere duur dan een kwartaal sluiten, is dan ook niet aan te raden.

Mag je verlof nemen om te gaan flexi-jobben?

Je mag een wettelijke vakantie opnemen bij je hoofdwerkgever om te gaan flexi-jobben. Let wel, bij thematische verloven zoals ouderschapsverlof en tijdskrediet gelden specifieke regels. Neem contact op met de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) om zeker te zijn dat je geen overtreding op de regelgeving voor flexijobs begaat.

Hoeveel kan je verdienen met een flexi-job?

Het wettelijk minimum (sinds de indexering van september ’18) van het loon voor flexijobs bedraagt 10,08 euro per uur. Dit is 9,36 euro loon en 0,72 (7,67 %) euro vakantiegeld. Een hoger flexi-loon kan vanzelfsprekend overeengekomen worden met de werkgever.

Op het flexi-loon zijn geen sociale bijdragen én geen belastingen verschuldigd. Brutoloon = Nettoloon. Het flexi-loon moet niet aangegeven worden op je belastingsaangifte.

Het hierboven vermelde (geïndexeerde) minimum houdt geen rekening met bijkomende voordelen waarop de werknemer ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst recht heeft. Deze blijven bovenop dit minimum verschuldigd.

Met andere woorden, naast het loon dat de werkgever met de werknemer overeenkomt en dat minimum 9,36 euro per uur moet bedragen, is de werkgever ook nog de eventuele sectorale voordelen verschuldigd (zoals de nachtpremie, premie voor zondagsarbeid,…). Deze worden ook als deel van het loon voor flexijobs beschouwd, voor zover ze uiteraard aan de gewone socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn.

Bekijk alle flexi-job categorieën op onze website of zoek een flexi-job in je buurt.

Wat zijn deeltijdse jobs of parttime jobs?

We spreken van deeltijdse jobs of parttime werken wanneer je als werknemer op regelmatige en vrijwillige basis gedurende een periode minder werkt dan voltijds. Occasionele-, tijdelijke- en seizoensarbeid vallen hier dus niet onder. Daarnaast moet de wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse werknemer minimaal gelijk zijn aan 1/3 van de wekelijkse voltijdse arbeidsduur. In een onderneming waar de fulltime medewerkers 38 uur per week presteren, moet de parttimer dus minstens 12 uur en 40 minuten werken.

Ten slotte is er nog de 3-uren-regel voor deeltijdse jobs. Voor deeltijdse jobs mag je werkperiode niet korter zijn dan 3 uur. Een werkperiode is geen synoniem voor ‘werkdag’. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je  ’s morgens en ’s avonds moet werken. Beide periodes moet je dan minimaal 3 uur presteren.

Bronnen:

sdworx, securex, partena, vlaamse gemeenschap, jobat
jobkitchen placeholder,myflexijob, myflexijob, my flexi job, my flexijob, myflexijob

flexi-job.be I dé vacaturesite voor flexi-jobs I flexijob I flexjobs I vacature

BEKIJK ALLE FLEXIJOB VACATURES OP KAART & VIND EEN JOB IN JE BUURT

30000
gemiddeld bezoekers per maand

Ontdek onze partnersite *

* dé vacaturesite voor horeca jobs

TRANSLATE